Om Varggropens Bygg

Varggropens Bygg är ett familjeföretag grundat 2010 av far och son, Tommy och Oscar Östman.

Tommy är idag pensionär men hjälper till när det behövs, och firman drivs i stället av Oscar och hans syster Moa Lindholm.

Varggropens Bygg har lång erfarenhet inom främst mark- och grundarbeten och är även bland de första att erbjuda mönstrad betong.


Oavsett om du är privatperson, driver företag eller är verksam inom offentlig förvaltning så är vårt mål att du ska få ut maximalt av din investering, du kan vinna på att koppla in oss tidigt i processen. Vi kan hjälpa dig att belysa starka och svaga punkter utifrån vår praktiska erfarenhet.
Vi är bra på att se lösningar och ekonomiska alternativ, och på så vis hjälpa dig att spara pengar utan att göra avkall på kvalitet.