Om Varggropens Bygg

Varggropens Bygg drivs av far och son, Tommy och Oscar Östman.
Tommy har lång erfarenhet inom främst med mark- och grundarbeten och Varggropens Bygg är även bland de första att erbjuda mönstrad betong.

Vi har vår hemmamarknad i Dalarna men vi rör gärna på oss.

Oavsett om du är privatperson, driver företag eller är verksam inom offentlig förvaltning så är vårt mål att du ska få ut maximalt av din investering.

Du kan vinna på att koppla in oss tidigt i processen. Vi kan hjälpa dig att belysa starka och svaga punkter utifrån vår praktiska erfarenhet. Vi är bra på att hitta genvägar och ekonomiska alternativ. Vi kan hjälpa dig att spara pengar utan att göra avkall på kvalitet.