Entreprenad

GRÄVNING OCH DRÄNERING – ENTREPRENAD

Vi på Varggropens Bygg har lång erfarenhet av mark- och grundarbeten. Vi arbetar med dränering, grävning, trädgårdsplanering och övrig markplanering för att alltid överträffa dina förväntningar.

Vårt arbetsområde innefattar hela Dalarna län med största fokus på Borlänge och Falun.

Kontakta gärna oss inför planerade markarbeten. Du kan vinna på att koppla in oss tidigt i processen. Vi kan hjälpa dig att belysa starka och svaga punkter utifrån vår praktiska erfarenhet. Vi är bra på att hitta genvägar och ekonomiska alternativ. Vi kan hjälpa dig att spara pengar utan att göra avkall på kvalitet.