hojdbildtorg

hojdbildtorg

Betong istället för gatsten?

Med mönstrad betong behåller du stenens tilltalande estetiska uttryck och slitstyrka. Men du slipper en rad problem: ojämnheter, tjälskjutningar och problem med ogräs i fogar för att ta några exempel. Det finns också allvarligare problem: gatsten i rondeller och refuger har en tendens att resa sig och lossna av hjultrycket från tung trafik. Det medför underhållskostnader men även direkta trafikfaror! Med mönstrad betong är problemen ett minne blott.

Varggropens Bygg har kompetens och erfarenhet när det gäller mönstrad betong. Vi kan hjälpa dig att hitta den lösning som passar dig bäst.

Se alternativa mönster på Betonovas hemsida.

TID ÄR PENGAR

En traditionell stensättning är vacker att skåda men mycket tidsödande att skapa.
Vi gjuter 100m2 eller mer på en arbetsdag. Ring oss på 070-55 66 772 så berättar vi mer.