Avloppsanläggning

AVLOPPSANLÄGGNING I DALARNA

avl01– Vi levererar minireningsverk och avloppsanläggningar byggda för vårt nordiska klimat.

En avloppsanläggning löser inte bara ditt avloppsproblem, det är även en investering
inför framtiden som även höjer värdet på din fastighet.

Vi säljer och servar Minireningsverk från Biovac. Självklart gör vi även all nödvändigt markarbete vid ditt köp och inför installationen.

avl02Kontakta oss för mer information.
Tommy: 070-42 05 560
Oscar: 070-55 66 772
BIOVAC journummer: 076-61 07 488
E-post: info@varggropensbygg.se

Läs mer om minireningsverk på Biovacs hemsida eller på enskilt avlopp.

avloppsanlaggningdalarna